EFICE Nautical Map


Digitale kaart aan boord
Voor schippers op zee

De Nautical Map is een digitale kaart op de laptop/pc van de gebruiker aan boord. De kaart heeft twee lagen, FAO-gebieden en ICES-gebieden met statistische vakken.
De Nautical Map ontvangt de positie van het schip via een Windows applicatie genaamd ‘Captain’s Logger’. De Nautical Map laat de afstand zien die het schip heeft afgelegd, of bezig is af te leggen. Wanneer de gebruiker ergens op de EFICE Nautical Map klikt, ziet hij de lengte- en breedtegraad, statistisch vak, FAO gebied en economische zone voor die positie.

Digitale kaart op de pc aan boord die de positie van het schip weergeeft.
Weergaven van FOA en ICES gebieden.
Te gebruiken met de Windows applicatie “Captains Logger”