DEP (vertrek)

Mijn DEP wordt afgekeurd met reden: Bericht kan niet worden verwerkt omdat de visreis reeds is afgesloten.

Er is een correctie gemaakt op een oud vertrek wat resulteert in een correctie DEP van een afgesloten visreis. Een visreis wordt als afgesloten beschouwd als er een RTP is verzonden en goedgekeurd. Om een nieuwe visreis aan te maken, klikt u in het overzicht op de knop “nieuwe visreis”. Een tweede oorzaak kan zijn dat er een nieuw DEP bericht is verzonden met een vertrektijd die voor de RTP tijd van de vorige visreis ligt.

Mijn DEP is afgekeurd met reden: Het opgegeven tijdstip (jaar-maand-dag-tijd) mag niet later zijn dan de datum van het bericht (jaar-maand-dag-tijd).

Het opgegeven tijdstip komt niet overeen of wijkt te veel af van de tijd van versturen. Dit kan worden opgelost door de juiste datum/tijd op te geven bij vertrek en het bericht opnieuw op te slaan en te verzenden.

Mijn DEP wordt afgekeurd met de reden: De datum ligt in het verleden of is niet ingevuld.

Het opgegeven tijdstip mag niet in het verleden liggen. Vul de juiste datum-tijd in voor vertrek, klik op opslaan en verstuur opnieuw. De datum-tijd settings van de pc moeten overeenkomen met de tijdzone van uw pc en indien nodig ook geconfigureerd zijn met zomertijd.

Ik heb niet het juiste vistuig in mijn vertrek gezet / Ik wil extra vistuig toevoegen in mijn vertrek.

Als het onjuiste vertrek bericht is goedgekeurd, kan er een correctie op worden gemaakt. Wijzig het vistuig bij vertrek of voeg een vistuig toe en klik op ‘opslaan’. Er komt een pop-up scherm in beeld met daarin de waarschuwing dat u een correctie gaat maken op uw vertrek. Kies voor ‘bevestigen’ en verstuur de correctie in het tabblad communicatie.

Ik wil de datum-tijd van mijn vertrek wijzigen.

Nadat het vertrek bericht is goedgekeurd, kan er een correctie gemaakt worden. Pas de datum-tijd aan en klik op opslaan. Er komt een pop-up scherm in beeld met daarin de waarschuwing dat u een correctie gaat maken op uw vertrek. Kies voor ‘bevestigen’ en verstuur de correctie in het tabblad communicatie.

Ik wil de kapitein wijzigen.

De overheid staat niet toe om de kapitein te wijzigen nadat het vertrek bericht is goedgekeurd. U kunt wel voor opvolgende berichten in de visreis de kapitein wijzigen. Ga hiervoor naar Configuratie > Bemanning, selecteer de juiste kapitein en klik daarna op ‘Aktiveer’.

Ik heb vis aan boord gehouden, maar zie dit niet in mijn nieuw te starten visreis.

Wanneer u bij u vorige reis hebt aangegeven dat u de vangst aan boord houdt, verschijnt deze pas wanneer u het vertrek heeft opgeslagen. Hier kunt u nog wijzigingen aan de vangst aanbrengen indien gewenst, waarna u op ‘Export DEP’ klikt om het bericht te versturen.

Ik heb vangst aan boord, maar ga niet vissen en stoom van de ene naar de andere haven, welke activiteit moet ik bij vertrek kiezen?

Kies in dit geval de vertrekreden ‘Herlocatie’, dit stelt u in staat om wel een verkoopdeclaratie te doen voor de visreis. Kies alleen de activiteit ‘Cruisen’ bij uw vertrek als u geen vangst aan boord hebt en ook niet gaat vissen.