EFICE Office


Een eigen fleet management
Voor aan de wal 

Het EFICE Office pakket is speciaal ontwikkeld voor rederijen, veilingen, overheden, agenten en producentenorganisaties. Met EFICE Office heeft de gebruiker aan de wal inzicht in de berichten die verstuurd worden vanaf het schip, zoals bijvoorbeeld de dagelijkse vangsten. Men heeft zicht op alle berichten die de schepen versturen naar de overheid en er kan met één klik een up-to-date overzichtsrapport gegenereerd worden tijdens een visreis of erna. De gebruiker heeft alleen toegang tot zijn eigen vloot. De gebruiken maakr gebruikt van het modulaire opgebouwde M-Catch portaal.


  • Het EFICE Office pakket biedt de mogelijkheid om verschillende permissies te gebruiken. Zo kan de administrator ervoor kiezen om een personeelslid beperkte toegang te geven in zijn EFICE Office pakket. Zo zijn er permissies om het aanlandingsbericht te maken of slechts in te zien, een gehele of een gedeeltelijke visreis in te zien of (in het geval van het EFICE Trawler/Pelagic pakket) de productie van de schepen in te zien.
  • Met het EFICE Office pakket kan men verschillende rapporten opmaken van een vaartuig of vloot van schepen, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke dagvangst van alle schepen. De rapportages kunnen gemaakt worden over huidige en historische reizen. 
  • Het EFICE Office pakket zorgt ervoor dat de quota van de gebruiker (per vloot) automatisch worden bijgehouden op basis van het LAN bericht (verkocht gewicht). 
  • Het EFICE Office wordt automatisch geüpdatet en bijgewerkt als wet-en-regelgeving verandert. Dit gebeurt zonder dat de gebruiker hier hinder van heeft. 
  • Het EFICE Office pakket is ontwikkeld in samenwerking met verschillende reders, agenten en overheden. 
  • Het EFICE Office-pakket is te gebruiken op pc, smartphone, laptop en ander mobiele apparaten. 


Optioneel:
– BI-tool API

– EFICE Office kan uitgebreid worden met de mogelijkheid voor het downloaden van ingevulde EU formulieren (Prior notify en Pre-landing). De beide formulieren worden ingevuld op basis van de ingestuurde berichten vanaf het EFICE E-Catch elogbook en zijn voor het downloaden aanpasbaar. In plaats van dat de schipper de gegevens moet overschrijven kan bijvoorbeeld de agent op kantoor de formulier in gereedheid brengen voor de schipper. Om deze mogelijkheid mogelijk te maken moeten we in het EFICE E-Catch elogboek enkele aanpassingen gemaakt worden.

Extra uitbreiding opties:

  • EFICE Office kan uitgebreid worden met de mogelijkheid voor het opmaken en indienen van een aanlandingsdeclaratie (LAN).
  • Het EFICE Office pakket kan uitgebreid worden met de mogelijkheid om verkoopberichten in te kunnen zien (SAL).