PRN (voorgenomen terugkeer in haven)


Ik kan geen PRN bericht opmaken.

Een PRN bericht kan alleen opgemaakt worden als er vangst is opgegeven in de visreis. Als de visreis alleen stomen betrof van de ene naar de andere haven, dan mag u het PRN bericht overslaan. Als u wel vist en het PRN bericht tijdig wilt versturen zonder dat de vangst bekend is, dan stuurt u eerst een FAR met de verwachte vangst, vervolgens kunt u het PRN bericht doen en indien nodig kunt u erna een correctie op de FAR doen.

Correctie PRN afgekeurd op tijd van binnenkomst.

Als er na een PRN nog een FAR wordt toegevoegd, dan wordt er automatisch een correctie PRN gegenereerd, omdat dit bericht de gehele vangst moet bevatten die aan boord is. Soms verstuurd men een laatste FAR echter pas na de tijd die vermeld stond in het originele PRN bericht. De automatische correctie PRN wordt dan afgekeurd omdat het tijdstip van binnenkomst in het verleden ligt. Pas de tijd bij PRN aan en verstuur opnieuw.

Mijn PRN is afgekeurd met de reden: De combinatie van waarden (voorbeeld) van vissoort en datum/tijd visserij activiteit is ongeldig.

Dit betekent dat er in de visreis een ongeldige of verboden vissoort is opgegeven. De onjuiste code van de vissoort wordt ook in de waarschuwing weergegeven. Om dit te corrigeren gaat u naar de desbetreffende dagvangst en corrigeert u deze. Na het insturen van deze correctie en het ontvangen van een bevestiging van de overheid kun u het PRN bericht opnieuw aanmaken en versturen.