EFICE E-Catch logboek

In het communicatie scherm van uw logboek staan aan de linkerzijde de berichten die verstuurd en/of ontvangen zijn. Aan de rechterkant ziet u het communicatieverloop en bij een afgekeurd bericht is hier tevens de reden van afkeuring te lezen.

Waar staan de afkortingen van de elogboek berichten voor?

DEPvertrek
FARdagelijkse vangst
DCAdagelijkse vangst in Noorse wateren
COEzone binnenkomen
CPEzone binnenkomen Noorse wateren
COXzone verlaten
CPXzone verlaten Noorse wateren
PRNverwachte aankomst
EOFeinde vissen
TRNtransport
DELverwijder verzoek (alleen van toepassing voor Noorse wateren)
RTPaankomst in de haven
LANverkoopdeclaratie


Vertrek (DEP)

Dagelijks vangst (FAR)

Zone binnenkomen / zone verlaten (COE/COX)


Voorgenomen terugkeer in de haven (PRN)

Aankomst in de haven (RTP)

Verkoopdeclaratie (LAN)

Algemeen