FAR (dagelijks vangst)

Mijn FAR is afgekeurd met de reden: Veld sub-aangifte betrokken gebied is verplicht maar ontbreekt.

Dit betekent dat in het dagelijkse vangstbericht (FAR) geen betrokken gebied is ingevuld. Om dit te corrigeren gaat u terug naar het betreffende dagelijkse vangstbericht en vult u het betrokken gebied in. Kies voor opslaan en exporteer het dagelijkse vangstbericht opnieuw.

Ik heb een fout gemaakt in mijn FAR.

Om een reeds goedgekeurd vangstbericht te corrigeren selecteert u in het hoofdscherm de desbetreffende dag en in het volgende scherm selecteert u nogmaals de vangstregel. Hierna komt u in het trekscherm waar de vangst aangepast kan worden. Hierna kiest u voor opslaan en export. Er komt een pop-up scherm in beeld met daarin de waarschuwing dat u een correctie gaat maken op uw FAR. Kies voor ‘bevestigen’ en het bericht kan verstuurd worden in het tabblad communicatie.

Ik kan geen EOF of RTP doen en krijg de melding dat niet alle dagvangsten zijn verstuurd.

Soms wordt een dag toegevoegd waar men niets mee doet en soms is men vergeten om een aangemaakt dagrapport te versturen. Zo’n dagrapport is in het hoofdscherm oranje gekleurd. Controleer of het rapport overbodig is en verstuur indien nodig of verwijder het rapport door het te selecteren en daarna rechtsonder op de knop ‘Verwijderen’ te klikken.

Ik heb een extra trek aangemaakt in mijn dag, hoe kan ik die verwijderen?

Wanneer u een trek heeft aangemaakt in een dagbericht dat nog niet is verzonden, selecteert u de trek in het Dag Informatie scherm en klikt u erboven op ‘Verwijderen’. Er verschijnt een pop-up scherm met een waarschuwing, kies voor bevestigen.

De correctie van mijn FAR is afgekeurd met reden: Origineel berichtnummer (…) is onbekend.

Het originele vangstbericht (FAR) is nog niet ontvangen of nog niet goedgekeurd door de overheid. Voordat u een correctie maakt op een bericht, moet deze eerst zijn goedgekeurd.

Mijn FAR is afgekeurd met reden: Invalide FAR zone. Komt niet overeen met COE.

Dit betekent dat het vangstgebied niet overeenkomt met het gebied dat is opgegeven in het binnenkomen zone-bericht. Corrigeer het dagelijks vangstbericht of het binnenkomen zone-bericht.