Voorstel verordening inzake het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij

21 september 2020

Het voorstel dat de Commissie heeft voorgelegd aan het Europees Fonds voor visserij en maritieme zaken. Dit voorstel is voor de jaren 2021 t/m 2017 en richt zich op de volgende zaken:

  • De doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
  • Het bevorderen van de uitvoering van het maritiem beleid van de Unie.
  • Het ondersteunen van de internationale verbintenissen van de Unie op het gebied van ocean-governance.

Vooral het beschermen van zeeën en oceanen staat hoog op de lijst van de Commissie. Ook bevat het voorstel van de Commissie ambitieuze doelstelling met betrekking op het klimaat, namelijk het bijdragen van 25% van alle programma uitgaven.

In verhouding tot de huidige periode, 2014 t/m 2020, heeft de Commissie 4 prioriteiten in plaats van de gebruikelijke 6 prioriteiten beschreven:

  • Bevorderen van duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdom van de zee.
  • Het bijdragen aan de voedselzekerheid in de Europese Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en marken.
  • Het mogelijk maken van de groei van een duurzame, blauwe economie en het bevorderen van bloeiende kustgemeenschappen.
  • Het versterken van de (internationale) oceaan bestuur en het tot stand brengen van veilige, schone en duurzaam beherende zeeën en oceanen.