Prinsjesdag en de visserij

16 september 2020

Afgelopen dinsdag 15 september was het weer zover, Prinsjesdag. De koning kondigde in de Grote Kerk van Den Haag die nieuwe plannen aan van de regering voor het komende jaar. De visserijsector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Zo wordt de visruimte op de Noord beperkt, zijn er grote onzekerheden met betrekking tot de Brexit die voor de deur staat en is er het Noordzeeakkoord. Met de uitvoering van het laatstgenoemde akkoord werkt Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij samen aan een overgang naar passende verdienmodellen voor een kleinere en meer duurzame vissersvloot.

Minister Schouten: “Met de visie op kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan werken we aan duurzame productie van voedsel in verbinding met de natuur. De veranderingen waar we voor staan zijn ingrijpend en vragen veel van ons allen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers. Het is cruciaal om in 2021 en de daaropvolgende jaren koers te houden: alleen dat biedt zekerheid en houvast”.