Het team uitje van het EFICE team, mei 2023.

Omdat EFICE 24/7 klaar staan voor haar klanten verdient het EFICE-team af en toe een dagje uit. Deze keer zijn we een dagje meegegaan met een visserschip naar de Waddenzee. De schipper heeft, samen met het EFICE team, verschillen vis- en schaal dieren gevangen en klaargemaakt.

Na een dag om zee te hebben doorgebracht staat het EFICE-team weer klaar voor u, zoals u dat van ons gewend bent.

EFICE kijkt terug om een succesvolle beursdeelname. Zoals voorgaande jaren stond EFICE ook dit jaar op de SKIPPERS EXPO in Aberdeen, Schotland.

Naast het weerzien van bestaande klanten zoals schippers, PO’s, overheden, en Fleet managers heeft EFICE o.a. het nieuwe online logboek kunnen promoten bij nieuwe klanten.

Al met al kijkt het EFICE terug om een geslaagde beursdeelname.

Deze week bezocht EFICE het Seafood Expo Global in Barcelona, werelds grootste visserij event.

Na een periode van weinig reizen brachten de leden van het EFICE team een bezoek aan werelds grootse visserij event. EFICE bezocht meerdere klanten en contacten met wie er samen wordt gewerkt, ook werden er nieuwe contacten gelegd. “Het voelt goed om nieuwe contacten op te doen, een prachtige ervaring”.

EFICE hoopt volgende maand deel te nemen aan de Skippers Expo in Aberdeen.

Vrijdag 4 maart heeft Tweede Kamerlid Roelof Bisschop samen met wethouder Nathanaël Middelkoop een bezoek gebracht aan ons bedrijf. De heer Bisschop werd op de hoogte gebracht van de verschillende kansen op gebied van visserij en technologie voor zowel EFICE als de visserijsector. 

Directeur Teun de Boer gaf een PowerPoint demonstratie waarin hij de kansen, uitdagingen en missie voor de toekomst van EFICE toelichtte aan het bezoek. Een open communicatie tussen de bedrijven en de regering is van uiterst belang voor de toekomst van de visserijsector, was het advies dat aan de heer Bisschop werd meegegeven als advies.

Van links naar rechts; Nathanael Middelkoop, de heer en mevrouw Bisschop, Jenny Romijn – van Wingerden, Danielle de Groot, Teun de Boer, Meindert Schreuder en Jacob de Borst.

Sinds 1 februari 2022 is het nieuwe online elogboek in gebruik genomen door alle Belgische vissersschepen.

In de maanden november en december van 2021 zijn er een tiental cursusdagen geweest bij de Rederscentrale te Oostende en in de vismijn van Zeebrugge, waarbij uitleg gegeven werd over het nieuwe web based M-Catch elogboek aan de schippers.

In de afgelopen maand januari zijn alle Belgische kotters groepsgewijs overgestapt naar het M-Catch logboek en kunnen er alleen nog elogboek berichten via M-Catch aan de Belgische overheid verstuurd worden.

Naast het maken en insturen van vangstberichten naar de overheid is het ook mogelijk om verschillende overzichten te maken van de vangsten.

“M-Catch is een mooi, overzichtelijk en makkelijk programma om mee te werken, vooral voor iemand die niet handig is met computers is dit echt een aanrader. Zoals altijd staat het support team van EFICE klaar voor vragen of hulp.”

Jan Fokke Kramer, schipper Z.525  

Afgelopen twee weken heeft schipper Cor Woort van de UK-179 getest met het EFICE online logboek. Het resultaat van deze test-periode was een compliment richting de ontwikkelaars “Het nieuwe logboek is een plezier om mee te werken!”

In tegenstelling tot het huidige logboek is het nieuwe online logboek is een webbased applicatie. Dit betekent dat de gebruiker via een webpagina toegang heeft tot zijn eigen logboek. Voor de schipper Cor Woort is het nieuwe online logboek een grote verbetering.

“Het nieuwe logboek gaat nu via een internet site en is helemaal anders gemaakt. Hierdoor is het een stuk duidelijker en makkelijker voor een schipper om met het logboek te werken. Een groot voordeel is dat het logboek vanaf de wal toegankelijk is, bijvoorbeeld wanneer er aan boord een storing is. Ook is het een stuk eenvoudiger om je bericht te versturen en er zijn allemaal nieuwe opties die het een stuk makkelijk maken voor jou als schipper. “

Cor Woort, schipper UK-179

Niet alleen is het online een stuk overzichtelijker, maar ook een stuk eenvoudiger in het gebruik. Zo wordt er gebruikt gemaakt van profielen die de schipper zelf samenstelt. Op deze manier ziet de gebruiker alleen de aspecten die hij gebruikt. Ten slotte hoeft het EFICE support team niet meer in te loggen via Teamviewer, maar kan er een stuk eenvoudiger hulp geboden worden en worden updates en wijzigen automatisch doorgevoerd zonder dat de gebruiker hier hinder van heeft.

Evenals de UK-271, die eerder dit jaar getest heeft, blijft de UK-179 het online logboek gebruiken.

Tijdens een zonnige dag in februari is het nieuwe gill netter schip Amanda of Ladram te water gelaten in de rivier Esk bij Withby, UK. Het nieuwe schip is een onderdeel van Waterdance, die EFICE (opnieuw) heeft gevraagd om het logboek te leveren. De vele andere schepen van Waterdance gebruiken ook het EFICE logboek.

Waterdance is een familiebedrijf dat onderdeel uitmaakt van Greendale Group. Het bedrijf is eigenaar van meer dan twintig schepen waarvan er zeventien het EFICE logboek gebruiken.

EU formulieren voor Engelse vlagschepen eenvoudig downloaden op het EFICE M-CATCH portaal.

De Brexit heeft voor de Britse schepen voor flink wat meer rompslomp gezorgd bij binnenkomst in een Europese haven. Niet alleen moet er aan douane formaliteiten voldaan worden, maar de aanmelding van vangst en tijdstip van aankomst moet verder ook via vier extra documenten gedaan worden. Een vangstcertificaat moet op de website van MMO gemaakt worden en het PSC formulier om illegale visserij tegen te gaan, moet op de website van NEAFC gecreëerd worden. De twee overige documenten zijn echter niet gebonden aan een website en dus hebben we deze beschikbaar gemaakt op het M-Catch portaal.

Aan de hand van de elogboek berichtgeving worden beide formulieren automatisch gegenereerd met alle verplichte informatie, waarna de schipper of reder de documenten kan valideren en voorzien van een handtekening om vervolgens te versturen naar de juiste instanties.

Inmiddels wordt er al gretig gebruik gemaakt van deze optie in M-Catch en de reacties van de schippers en reders is dat dit enorm veel tijd scheelt en fouten voorkomt.

Het voorstel dat de Commissie heeft voorgelegd aan het Europees Fonds voor visserij en maritieme zaken. Dit voorstel is voor de jaren 2021 t/m 2017 en richt zich op de volgende zaken:

  • De doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
  • Het bevorderen van de uitvoering van het maritiem beleid van de Unie.
  • Het ondersteunen van de internationale verbintenissen van de Unie op het gebied van ocean-governance.

Vooral het beschermen van zeeën en oceanen staat hoog op de lijst van de Commissie. Ook bevat het voorstel van de Commissie ambitieuze doelstelling met betrekking op het klimaat, namelijk het bijdragen van 25% van alle programma uitgaven.

In verhouding tot de huidige periode, 2014 t/m 2020, heeft de Commissie 4 prioriteiten in plaats van de gebruikelijke 6 prioriteiten beschreven:

  • Bevorderen van duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdom van de zee.
  • Het bijdragen aan de voedselzekerheid in de Europese Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en marken.
  • Het mogelijk maken van de groei van een duurzame, blauwe economie en het bevorderen van bloeiende kustgemeenschappen.
  • Het versterken van de (internationale) oceaan bestuur en het tot stand brengen van veilige, schone en duurzaam beherende zeeën en oceanen.

Afgelopen dinsdag 15 september was het weer zover, Prinsjesdag. De koning kondigde in de Grote Kerk van Den Haag die nieuwe plannen aan van de regering voor het komende jaar. De visserijsector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Zo wordt de visruimte op de Noord beperkt, zijn er grote onzekerheden met betrekking tot de Brexit die voor de deur staat en is er het Noordzeeakkoord. Met de uitvoering van het laatstgenoemde akkoord werkt Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij samen aan een overgang naar passende verdienmodellen voor een kleinere en meer duurzame vissersvloot.

Minister Schouten: “Met de visie op kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan werken we aan duurzame productie van voedsel in verbinding met de natuur. De veranderingen waar we voor staan zijn ingrijpend en vragen veel van ons allen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers. Het is cruciaal om in 2021 en de daaropvolgende jaren koers te houden: alleen dat biedt zekerheid en houvast”.