Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van EFICE B.V. (KvK 39072854) (‘EFICE ’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
EFICE ontwikkelt en onderhoudt in opdracht automatiseringsoplossingen tbv de Visserij en hieraan gerelateerde industrie(en). Daarbij verwerkt EFICE persoonsgegevens van betrokken partijen of de persoonsgegevens van de medewerkers van deze betrokken partijen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de diensteverlening van EFICE.
EFICE gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. EFICE houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Contact met EFICE

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met EFICE wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31 527 689 701
Mail: info@efice.com
Website: www.efice.com
Post: Postbus 17, 8320 Urk

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die EFICE aanbiedt, kan EFICE de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • uitvoeren van de dienstverlening, waaronder ontsluiten van het portaal (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor EFICE niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
 • inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 • marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 • gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van EFICE ;
 • verbeteren van de website van EFICE .

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

EFICE stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van IT-ondernemingen en/of onderaannemers die EFICE inhuurt met betrekking tot het opslaan van data, partijen die in onder aanneming bijdragen aan de ontwikkeling en ontsluiting van producten.

Indien EFICE uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt EFICE ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

EFICE zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Beveiliging en bewaring

EFICE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. EFICE zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

EFICE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat EFICE uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien EFICE uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies en profilering

Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.

Daarnaast kan EFICE gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Websites van derden

De website van EFICE kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. EFICE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

EFICE kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om EFICE een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@visveilingurk.nl.

Klachten

EFICE hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap EFICE B.V.